Achtergrond

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is de meest voorkomende perifere neuropathie. De optimale behandelstrategie is onbekend. Dit resulteert in een aanzienlijke praktijkvariatie bij de behandeling van CTS. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden zoals een operatie of een injectie met ontstekingsremmers. Het is onbekend met welke behandeling het beste gestart kan worden. Een operatie is effectiever dan een injectie voor het verlichten van de CTS klachten. Maar vaak beginnen neurologen met een injectie met ontstekingsremmers omdat dit een heel eenvoudige en veilige behandeling is. Bij de helft van de patiënten verdwijnen de klachten na een injectie, maar bij een aanzienlijk deel is dit slechts tijdelijk. De patiënten waarbij de injectie niet of onvoldoende werkt worden dan vaak alsnog geopereerd. Een nadeel van deze strategie is dus dat een effectievere behandeling wordt uitgesteld en patiënten langer klachten houden. Anderzijds is het mogelijk dat door deze strategie patiënten een onnodige operatie bespaard blijft.

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of bij de behandeling van het CTS het beste gestart kan worden met een operatie of met een injectie met ontstekingsremmers. Hierbij wordt gekeken naar symptoomverlichting en kosten effectiviteit.

Onderzoeksopzet

De DISTRICTS is een multicenter, open-label, gerandomiseerd onderzoek.

Onderzoekspopulatie

Er worden 940 patiënten met een CTS geïncludeerd.

Onderzoeksmethode

Deelnemende patiënten worden door middel van randomisatie verdeeld in de operatie of de injectiegroep. Daarna worden in 1,5 jaar tijd op 7 meetmomenten vragenlijsten ingevuld door de patiënt. De vragenlijsten zijn gericht op CTS klachten en zorgverbruik.

Primaire uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is het verschil tussen de operatie- en de injectiegroep ten aanzien van mate van herstel na 18 maanden. De symptomen worden gescoord met de CTS-6 vragenlijst.

Secundaire uitkomstmaten

De secundaire uitkomstmaten zijn duur tot herstel, functioneel herstel, ervaren verbetering van klachten en tevredenheid van de patiënt, gemaakte zorg gerelateerde kosten, aanvullende behandelingen en complicaties.