Achtergrond

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is een zeer veel voorkomend neurologisch ziektebeeld en wordt gekenmerkt door tintelingen, doofheid en/of zwakte in een hand. Deze klachten ontstaan door een zenuwbeknelling in de pols. CTS kan ook gelijktijdig in beide handen voorkomen.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden zoals een operatie of een injectie met ontstekingsremmers. Het is niet bekend met welke behandeling het beste gestart kan worden.

Hoe is de studie opgezet

Bij de deelnemende patiënten wordt door loting bepaald welke behandeling ze zullen krijgen (een operatie of een injectie). Daarna wordt eventuele verdere behandeling overgelaten aan de behandelend arts.

De patiënten zullen in anderhalf jaar tijd zeven keer een vragenlijst invullen, waarin ze aangeven hoe het met hun klachten gaat. Hierna worden alle gegevens geanalyseerd en wordt nagegaan wat de beste behandelstrategie is.

Doel van studie

Het doel van de DISTRICTS is te onderzoeken met welke behandelingen het beste gestart kan worden bij het CTS: met een operatie of met een injectie?

Omgeving studie

Het onderzoek zal plaats vinden in meerdere Nederlandse ziekenhuizen en begint in de zomer van 2017. Er zullen 940 patiënten met CTS deelnemen.