Dr. A.M. Heeren

Marijne Heeren studeerde biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Daarna is zij promotieonderzoek gaan doen naar baarmoederhalskanker in het VUMC-Cancer Center Amsterdam wat resulteerde in het proefschrift ‘Translating immune characteristics of metastatic tumors into therapeutic targets for cervical cancer’ (2018). Aansluitend is zij doorgegaan met postdoctoraal onderzoek naar de tumorimmunologie van borstkanker. Sinds april 2020 werkt zij als onderzoekscoördinator voor de DISTRICTS.


Drs. W.A.C. Palmbergen

Wijnand Palmbergen volgde zijn opleiding tot arts in het LUMC in Leiden. Na een jaar als arts-assistent te hebben gewerkt in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, is hij sinds 2013 in opleiding tot neuroloog in het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen. Sinds eind 2016 is hij betrokken bij de DISTRICTS als uitvoerend onderzoeker.


Dr. C. Verhamme

Camiel Verhamme is tot arts opgeleid in het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Daarna is hij opgeleid tot neuroloog in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Deze opleiding combineerde hij met een promotie-onderzoek, dat uitmondde in een proefschrift getiteld Charcot-Marie-Tooth type 1A:  natural course, pathophysiology and treatment. Sinds 2008 werkt hij als neuroloog/klinisch neurofysioloog in het AMC. Hij is speciaal geïnteresseerd in neuromusculaire patiëntenzorg en neuromusculair onderzoek, dat zich vooral richt op optimalisatie van diagnostiek en follow-up van inflammatoire aandoeningen van perifere zenuwen en spieren.


Prof. dr. R.M.A. de Bie

Rob de Bie volgde zijn opleiding tot arts aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In de jaren hierna heeft hij onderzoek gedaan naar de chirurgische behandeling van de ziekte van Parkinson, wat resulteerde in het proefschrift Stereotactic pallidotomy in Parkinson’s disease (2002). In 1999 startte hij zijn opleiding tot neuroloog in het AMC, waarna hij een jaar een klinische fellowship in bewegingstoornissen heeft gevolgd in Toronto, Canada. Sinds 2006 werkt hij als neuroloog in het AMC. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de behandeling van neurologische aandoeningen; met name de ziekte van Parkinson.


Steering committee

Dr. E. Verstraete
Dr. K. Jellema
Dr. R. Beekman
Dr. W.I.M. Verhagen
Drs. T.W.H. Alleman
Prof. dr. D. van de Beek
Prof. dr. L.H. Visser
Dr. G.C.W. de Ruiter