Meer dan 600 patiënten geïncludeerd

Inmiddels doen al meer dan 600 patiënten mee aan de DISTRICTS-studie. Al deze patiënten worden of zijn 1.5 jaar lang gevolgd door middel van follow-up vragenlijsten. Hiermee proberen wij meer inzicht te krijgen in de beste behandelstrategie voor het carpaletunnelsyndroom (CTS). Ons doel is om in totaal 940 studiedeelnemers te werven. Wij kijken dus nog uit naar meer inclusies! 

maandag 9 november 2020