Meer dan 600 patiënten geïncludeerd

maandag 9 november 2020
Inmiddels doen al meer dan 600 patiënten mee aan de DISTRICTS-studie. Al deze patiënten worden of zijn 1.5 jaar lang gevolgd door middel van follow-up vragenlijsten. Hiermee proberen wij meer inzicht te krijgen in de beste behandelstrategie voor het carpaletunnelsyndroom (CTS). Ons doel is om in totaal 940 studiedeelnemers te werven. Wij kijken dus nog uit naar meer inclusies! 

Ruim 100 patiënten geïncludeerd

dinsdag 18 september 2018
Meer dan 100 patiënten doen mee aan DISTRICTS. De studie loopt in 23 van de 32 deelnemende centra. Samen hebben de centra heden 120 studiepatiënten geïncludeerd. Als dank voor hun inzet ontvingen alle deelnemende centra een taart. Wij kijken uit naar meer inclusies!